kontakt z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury
w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce ,
ul. Boh. Warszawy 6
tel. (89) 762 38 05

mdkbart@wp.pl  
 
 
 
 
WSPÓŁPRACUJEMY Z :
 
 
 
 
 

 


 

KALENDARZ IMPREZ
      | modyf: MDK 2018-09-18, 10:29 | 1724 odsłon
serwiszglossie

REGULAMIN

całorocznego współzawodnictwa sportowego  Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce w roku szkolnym 2018/2019.

1.     W całorocznej rywalizacji sportowej biorą udział dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych Miasta Bartoszyce  –  LO,  ZSP 1,  ZSP 2.

2.     Cel współzawodnictwa sportowego :

a). aktywne uczestniczenie młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego,

b). przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo młodzieży w imprezach sportowych,

c). popularyzowanie i upowszechnienie sportu wśród młodzieży,

d). promocja zdrowego stylu życia,

e). aktywne spędzenia czasu wolnego przez młodzież,

f). wyłonienie poprzez współzawodnictwo sportowe najbardziej usportowionej szkoły gimnazjalnej w mieście.

3.      Całoroczna rywalizacja sportowa będzie składała się z dwóch rodzajów konkurencji
a)     zaliczanych do całorocznej punktacji ;

b)    dodatkowych – nie branych pod uwagę do całorocznej punktacji.

4.     W roku szkolnego 2018/2019 całoroczne współzawodnictwo sportowe będzie prowadzone w klasyfikacji łącznej (bez rozbicia na kategorię dziewcząt i chłopców ).

5.     Poszczególne konkurencje punktowane będą według klucza :

1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt.

3 miejsce – 1 pkt.

6.     Nagrody :

Za miejsca I-III w całorocznym współzawodnictwie sportowym szkoły otrzymają puchary + dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE :

1.     Kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych, objętego niniejszym regulaminem, sprawuje: Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach.
2.     Przed rozpoczęciem zawodów, każda drużyna, składa u organizatora imprezy, imienną listę uczestników podpisaną przez : dyrektora szkoły i nauczyciela w-f.

3.     Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadających grupę dyspenseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

4.     Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zachowania się zgodnie z „ etyką sportowca”. W przypadku niesportowego zachowania się uczestników zawodów, organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.

5.     Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy sportowej,  podporządkowując się poleceniom organizatora zawodów.

6.     Wszelkie sporne sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach.  


KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ROK SZKOLNY 2018 / 2019 

* KONKURENCJE ZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

 

Lp.

Nazwa imprezy

Przewidywany termin

Miejsce zawodów

Uczestnictwo

1.

Piłka nożna 6 - osobowa chłopców

IX  2018 r.

„orlik”          

ZSP 1

Rep. Szkoły

 

2.

Piłka nożna 7 – osobowa dziewcząt

IX  2018 r.

„orlik”
ZSP 1
Rep. Szkoły

 

3.

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

( 5  x  600 m )

IX – X  2018 r.

Park Elizabeth lub stadion

Rep. Szkoły          
5 dziewcząt

4.

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

( 10  x  1000 m )

IX – X  2018 r.

Park Elizabeth lub stadion

Rep. Szkoły

10 chłopców

5.

Piłka siatkowa dziewcząt

X  2018 r.

  ZSP 1

Rep. Szkoły

 

6.

Piłka siatkowa chłopców
XI  2018 r.

ZSP 1

Rep. Szkoły

7.

Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt

XI  2018 r.

ZSP 2

Rep. Szkoły

8.

Drużynowe zawody w tenisie stołowym chłopców

XI  2018 r.

ZSP 2

Rep. Szkoły

9.

Halowa piłka nożna chłopców

I - II  2019 r.

ZSP 1

Rep. Szkoły

10.

Piłka siatkowa chłopców klas I

 

II   2019 r.

ZSP 1

Klasy I

11.

Drużynowe zawody strzelecki dziewcząt

 

 III  2019 r.

ZSP 1

Rep. Szkoły

12.

Drużynowe zawody strzeleckie chłopców

III  2019 r.

ZSP 1

Rep. Szkoły

13.

Plażowa piłka siatkowa dziewcząt klas I

 

IV  2019 r.

Jeziorko

Klasy I

14.

Mieszane sztafetowe biegi przełajowe

( 5 dz. + 5 chł. )

IV  2019 r.

Park Elizabeth lub stadion

Rep. Szkoły                           wg regulaminu

WM SZS

15.

Piłka nożna 6 - osobowa chłopców klas I

IV – V  2019 r.

„orlik”           ZSP 1

Klasy I

16.

Piłka koszykowa dziewcząt

V  2019 r.

 ZSP 1

Rep. Szkoły

 

17.

Piłka koszykowa chłopców

V  2019 r.

ZSP 1

Rep. Szkoły

 

 

* KONKURENCJE NIEZALICZANE DO CAŁOROCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Lp.

Nazwa imprezy

Przewidywany termin

Miejsce zawodów

 

Uczestnictwo

1.

Indywidualne zawody w tenisie stołowym dziewcząt

XII   2018 r.

ZSP 2

max  2 zawodniczki            ze szkoły

  2.

Indywidualne zawody w tenisie stołowym chłopców

XII  2018 r.

ZSP 2

max  3 zawodników             ze szkoły

3.

Otwarte Mistrzostwa Bartoszyc                                  w tenisie stołowym chłopców

 

Ferie zimowe            II  2019 r.

SP 3

wszyscy chętni

4.

IX Turniej rekreacyjno – sportowy SPG

 VI 2019 r.

„orlik”

ZSP 1

 

Rep. szkoły

 
do góry | modyf: MDK 2018-09-18, 10:29 | 1724 odsłon
Odwiedziny: 2736 :: unikalnych: 808 :: Dzisiaj: 3 :: Wczoraj: 151 :: Online: 2 :: Najwięcej odwiedzin: 315 (27-07-2021) :: | administracja
4100