kontakt z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury
w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce ,
ul. Boh. Warszawy 6
tel. (89) 762 38 05

mdkbart@wp.pl  
 
 
 
 
WSPÓŁPRACUJEMY Z :
 
 
 
 
 

 


 

COVID - ZASADY
      | modyf: MDK 2020-09-1, 12:11 | 1007 odsłon
serwiszglossie

 DZIECI

Przy  wejściu do MDK

1. Daj sobie zmierzyć  temperaturę przy wejściu do MDK

2. Załóż maseczkę w częściach wspólnych budynku

3. Przy wejściu do budynku zdezynfekuj ręce

4. Często myj   ręce

5. Zachowaj bezpieczny odstęp

6. Zrezygnuj z podawania rąk

7. Nie dotykaj oczu, ust i nosa

8. Spożywaj tylko własne jedzenie i picie

9. Przychodź na zajęcia na zaplanowaną godzinę

10.Masz  gorączkę, katar, kaszel  lub inne objawy choroby - zostań w domu

 

RODZICE

Na terenie placówki mogą przebywać osoby bez objawów chorobowych, których członkowie rodzin  nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

PROSIMY PAŃSTWA O:

1.  Mierzenie  gorączki  i dezynfekowanie rąk przy wejściu do  MDK

2.  Przeprowadzanie  dziecka bez objawów chorobowych

3.  Ograniczenie  przebywania  na terenie MDK

4.  Ograniczenie oczekiwania na dziecko przy  pracowni (możliwe jest jedynie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)

5.  Zachowywanie dystansu  1,5 m

6.  Zakładanie  maseczki w częściach wspólnych MDK

7.  Poinformowanie MDK, jeśli domownicy są objęci kwarantanną lub nadzorem sanitarnym

8.  Odbieranie (ZAWSZE) telefonu z placówki lub pilne oddzwonienie

9.  Przestrzeganie zasad funkcjonowania MDK w czasie epidemii.

 

 NAUCZYCIELE

1.   Mierzyć  gorączkę  i dezynfekować ręce przy wejściu do  MDK

2.   Zachowywać dystans  1,5 m

3.   Zakładać  maseczkę  w częściach wspólnych MDK, a podczas pracy korzystać z przyłbicy – szczególnie podczas skróconego dystansu

4.   Dezynfekować  i  wietrzyć  pracownie po każdym zajęciu

5.   Izolować dziecko przy objawach wskazujących na infekcję i natychmiast powiadomić o zaistniałym przypadku dyrekcję MDK

6.   Przestrzegać  posiadania  przez dziecko własnych przyborów i materiałów ( nie dotyczy plastyki i socjoterapii)

7.   W pracowni oprócz nauczyciela  może przebywać:

Nazwa pracowni

Ilość osób

MUZYCZNA - PIANINO

2

MUZYCZNA 1

4

MUZYCZNA 2

0

MUZYCZNA 3

4

PLASTYCZNA

6

SALA IMPREZ – TANECZNA

12

PRACOWNIA DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH - SOCJOTERAPIA

6

 

8.   NAUCZYCIELE ZAJĘĆ SPORTOWYCH MAJĄ OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH POSZCZEGÓLNYCH FEDERACJI LUB ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH
do góry | modyf: MDK 2020-09-1, 12:11 | 1007 odsłon
Odwiedziny: 2771 :: unikalnych: 808 :: Dzisiaj: 3 :: Wczoraj: 151 :: Online: 1 :: Najwięcej odwiedzin: 315 (27-07-2021) :: | administracja
2642